Route No - 77, Ho Chi Minh City

View detail
Route No : 77
Route Name : Đồng Hòa - Cần Thạnh
Forward : nh Đồng Hòa – đường Duyên Hải – đường Thạnh Thới – đường Hòa Hiệp – đường Lương Văn Nho – đường Giồng Cháy – đường Duyên Hải – đường Đào Cử - đường Tắc Suất – quay đầu tại bến tàu Tắc Suất – đường Tắc Suất – Bến xe buýt Cần Giờ.
Backward : Bến xe buýt Cần Giờ - đường Đào Cử - đường Duyên Hải – đường Giồng Cháy – đường Lương Văn Nho - đường Hòa Hiệp – đường Thạnh Thới – đường Duyên Hải – đường Đình Đồng Hòa.
Ticket price : 6000
Navigation easier with BusMap