Route No - 61-7, Ho Chi Minh City

View detail
Route No : 61-7
Route Name : Bến đò Bình Mỹ - Bến xe Bình Dương
Forward : Bến đò Bình Mỹ - Cầu Phú Cường - Huỳnh Văn Cù - Cách Mạng Tháng Tám - đường 30/4 - Bến xe Bình Dương.
Backward : Bến xe Bình Dương - Cách Mạng Tháng Tám - Chùa Bà Bình Dương - Cách Mạng Tháng Tám - Huỳnh Văn Cù - Cầu Phú Cường - Bến đò Bình Mỹ.
Ticket price : 5000
Navigation easier with BusMap