Route No - 61-4, Ho Chi Minh City

View detail
Route No : 61-4
Route Name : Bến Dược - Dầu Tiếng
Forward : Ngã ba An Nhơn Tây - Tỉnh lộ 15 - Khu di tích lịch sử Bến Dược - Cầu Bến Súc - ĐT 744 - Thị Trấn Dầu Tiếng.
Backward : Thị Trấn Dầu Tiếng - ĐT 744 - Cầu Bến Súc - Khu di tích lịch sử Bến Dược - Ngã ba An Nhơn Tây.
Ticket price : 10000
Navigation easier with BusMap