Route No - 140, Ho Chi Minh City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 140
Route Name : Bến Xe Buýt Sài Gòn - Phạm Thế Hiển - Khu Dân Cư Phú Lợi
Forward : Ga hành khách xe buýt Sài Gòn (công viên 23/9) – Phạm Ngũ Lão - Nguyễn Thái Học - Hoàng Diệu - Khánh Hội - Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Thị Thập - Lê Văn Lương - Trần Xuân Soạn - Phạm Thế Hiển - Khu Dân Cư Phú Lợi (đậu xe tại vị trí cổng sau trường THPT Nguyễn Văn Linh)
Backward : Khu Dân Cư Phú Lợi (đậu xe tại vị trí cổng sau trường THPT Nguyễn Văn Linh) - Phạm Thế Hiển - Trần Xuân Soạn - Lê Văn Lương - Nguyễn Thị Thập - Nguyễn Hữu Thọ - Khánh Hội - Hoàng Diệu - Nguyễn Thái Học - Nguyễn Thị Nghĩa - Lê Lai - Ga hành khách xe buýt Sài Gòn (Công viên 23/9).
Ticket price : 6000
Navigation easier with BusMap