Route No - 71, Ho Chi Minh City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 71
Route Name : Bến xe An Sương - Phật Cô Đơn
Forward : Bến xe An Sương – Quốc lộ 22 – (quay đầu tại nút giao thông An Sương) – Quốc lộ 22 – đường Nguyễn Anh Thủ – đường Phan Văn Hớn – đường Phan Văn Đối – đường Vĩnh Lộc – đường Trần Văn Giàu – (cầu Xáng) –– (quay đầu vị trí cách cầu Xáng 500 mét) – đường Trần Văn Giàu – (cầu Xáng) – đường Mai Bá Hương – Chùa Phật Cô Đơn – đường Mai Bá Hương – Ngã 3 Lý Văn Mạnh.
Backward : Ngã 3 Lý Văn Mạnh – đường Mai Bá Hương – Chùa Phật Cô Đơn – đường Mai Bá Hương – đường Trần Văn Giàu – đường Vĩnh Lộc – đường Phan Văn Đối – đường Phan Văn Hớn – đường Nguyễn Ảnh Thủ – Quốc lộ 22 – Bến xe An Sương.
Ticket price : 7000
Navigation easier with BusMap