Route No - 62-7, Ho Chi Minh City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 62-7
Route Name : Bến xe Chợ Lớn - Bến xe Đức Huệ
Forward : Ga Chợ Lớn A–Lê Quang Sung–Phạm Đình Hổ–Hồng Bàng - Bà Hom - Tỉnh lộ 10 –Đường Tỉnh 824–Đường vào cầu Đức Huệ–Bến xe Đức Huệ (Long An).
Backward : Bến xe Đức Huệ (Long An)–Đường vào cầu Đức Huệ–Đường tỉnh 824–Tỉnh lộ 10–Bà Hom–Vòng xoay Phú Lâm–Hồng Bàng - Phú Hữu–Ga Chợ Lớn A.
Ticket price : 9000
Navigation easier with BusMap