Route No - 62-8, Ho Chi Minh City

View detail
Route No : 62-8
Route Name : Bến xe Chợ Lớn - Bến xe Tân An
Forward : Bến xe Chợ Lớn - Lê Quang Sung - Phạm Đình Hổ - Hồng Bàng - Kinh Dương Vương - Quốc lộ 1A - Tuyến tránh Quốc Lộ 1A (đoạn qua thành phố Tân An) - Quốc Lộ 62 - Hùng Vương - Trà Quý Bình - Bến xe khách Long An.
Backward : Bến xe khách Long An - Trà Quý Bình - Hùng Vương - Quốc lộ 62 - Tuyến tránh Quốc Lộ 1A (đoạn qua thành phố Tân An) - Quốc lộ 1A - Kinh Dương Vương - Hồng Bàng - Phú Hữu - Ga Chợ Lớn
Ticket price : 12000
Navigation easier with BusMap