Route No - 61, Ho Chi Minh City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 61
Route Name : Bến xe buýt Chợ Lớn - Khu công nghiệp Lê Minh Xuân
Forward : Ga hành khách xe buyt Chợ Lớn B - Lê Quang Sung - Phạm Đình Hổ - Hậu Giang - Nguyễn Văn Luông - Đường 26 - Trần Văn Kiểu - Đường Vành Đai - Đường 44 - Đường 59 - An Dương Vương - Kinh Dương Vương - Quốc Lộ 1A - Trần Đại Nghĩa - KCN Lê Minh Xuân
Backward : Khu công nghiệp Lê Minh Xuân - Trần Đại Nghĩa - Quốc lộ 1A - Kinh Dương Vương - An Dương Vương - Đường số 59 - Đường số 44 - Đường Vành Đai - Trần Văn Kiểu - Đường số 26 - Nguyễn Văn Luông - Hậu Giang - Tháp 10 - Chu Văn An - Bến xe Chợ Lớn (Bến B).
Ticket price : 6000
Navigation easier with BusMap