Route No - 73, Ho Chi Minh City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 73
Route Name : Chợ Bình Chánh - Khu công nghiệp Lê Minh Xuân
Forward : Chợ Bình Chánh – Quốc lộ 1 – đường Bùi Thanh Khiết – đường Nguyễn Hữu Trí – đường Tân Túc – quay đầu tại nút giao với đường số 6 – đường Tân Túc – đường Nguyễn Hữu Trí – Cầu Chợ Đệm – đường Nguyễn Cửu Phú – Tỉnh lộ 10 – Quốc lộ 1 – đường số 7 – đường Trần Thanh Mại – Tỉnh lộ 10 – đường Láng Le Bàu Cò – Khu công nghiệp Lê Minh Xuân
Backward : Khu công nghiệp Lê Minh Xuân – đường Láng Le Bàu Cò – Tỉnh lộ 10 – Quốc lộ 1 – đường số 7 – đường Trần Thanh Mại – Tỉnh lộ 10 – đường Nguyễn Cửu Phú – Cầu Chợ Đệm – đường Nguyễn Hữu Trí – Chợ Đệm – đường Nguyễn Hữu Trí – đường Bùi Thanh Khiết – Quốc lộ 1 – đường Đinh Đức Thiện – đường Trịnh Như Khuê – Đường 18B – Chợ Bình Chánh
Ticket price : 6000
Navigation easier with BusMap