เส้นทางหมายเลข - D2, Ho Chi Minh

ดูรายละเอียด
เส้นทางหมายเลข : D2
ชื่อเส้นทาง : Sky Garden – Cresent Mall
ข้างหน้า : Phạm Văn Nghị (Bắc) - Đường số 6 - Bùi Bằng Đoàn - Nguyễn Đức Cảnh - Phạm Thái Bường - Nguyễn Cao (Nam) - Tôn Dật Tiên - Đường N (Nam) - Trần Văn Trà - Nguyễn Khắc Viện - Hoàng Văn Thái.
ย้อนกลับ : Hoàng Văn Thái - Nguyễn Khắc Viện - Trần Văn Trà - Đường N (Nam) - Tôn Dật Tiên - Nguyễn Đức Cảnh - Nguyễn Văn Linh - Phạm Văn Nghị (Bắc).
ราคาตั๋ว : 10000
การนำทางง่ายขึ้นด้วย BusMap