Làm sao để đến Dân Chủ, Tan Phu ở Thành phố Hồ Chí Minh bằng Xe buýt?

Khởi hành
Kết thúc

Các trạm xe buýt sau đây gần Dân Chủ, Tan Phu (Thành phố Hồ Chí Minh)

Trạm dừng Tân Sơn Nhì
Địa chỉ: 432, đường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú
Trạm dừng Trạm Trường Lê Văn Tám
Địa chỉ: 115, đường Độc Lập, Quận Tân Phú
Trạm dừng Nhà thờ Martino
Địa chỉ: 2, đường Tân Hương, Quận Tân Phú
Trạm dừng Café Suối Reo
Địa chỉ: 43, đường Tân Hương, Quận Tân Phú
Trạm dừng 10, Độc Lập
Địa chỉ: 10, đường Độc Lập, Quận Tân Phú
Trạm dừng Trạm UBND Phường Tân Thành
Địa chỉ: 67-69, đường Độc Lập, Quận Tân Phú
Trạm dừng Trạm UBND Phường Tân Thành
Địa chỉ: 146 (122), đường Độc Lập, Quận Tân Phú
Trạm dừng Trường Lê Văn Tám
Địa chỉ: 216, đường Độc Lập, Quận Tân Phú
Trạm dừng Nhà thờ Martino
Địa chỉ: 15, đường Tân Hương, Quận Tân Phú
Trạm dừng Tân Sơn Nhì
Địa chỉ: 377-379, đường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú
Trạm dừng Trạm Nguyễn Văn Tố
Địa chỉ: 125-127, đường Vườn Lài, Quận Tân Phú
Trạm dừng Ngã 3 Thẩm Mỹ
Địa chỉ: 21, đường Độc Lập, Quận Tân Phú
Trạm dừng 100, Vườn Lài
Địa chỉ: 100, đường Vườn Lài, Quận Tân Phú

Xe buýt đến Dân Chủ, Tan Phu ở Thành phố Hồ Chí Minh

Đi đến Dân Chủ, Tan Phu trong Thành phố Hồ Chí Minh chưa bao giờ dễ dàng hơn. Sử dụng BusMap để nhận hướng dẫn chi tiết từng bước khi bạn đi từ vị trí hiện tại của bạn hoặc từ một điểm tham quan hàng đầu hoặc bất kỳ ga trung chuyển công cộng chính nào.

Xem các tuyến đường chi tiết trên bản đồ, xem lịch trình xe buýt, thời gian đến bến và cảnh báo dịch vụ để bạn biết chính xác cách đi đến Dân Chủ, Tan Phu.

Khi đi đến Dân Chủ, Tan Phu, hãy sử dụng Hướng dẫn Trực tiếp của BusMap với Nhận thông báo để biết chính xác nơi đến và còn phải đi bộ bao xa, thời gian phải chờ xe của bạn và còn lại bao nhiêu điểm dừng nữa. BusMap sẽ cảnh báo bạn khi đã đến lúc phải xuống bến - không cần phải liên tục kiểm tra lại xem bến tiếp theo có phải của bạn không.

Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap