Làm sao để đến Hải Tiến Milk, Mai Lâm ở Thành phố Hà Nội bằng Xe buýt?

Khởi hành
Kết thúc

Các tuyến xe buýt sau đây có tuyến đường đi qua gần Hải Tiến Milk, Mai Lâm (Thành phố Hà Nội)

Trạm dừng Điếm canh đê số 18-Đê phương trạch
Địa chỉ: 406
Trạm dừng Đối diện điếm canh đê số 18
Địa chỉ: Đối diện điếm canh đê số 18

Xe buýt đến Hải Tiến Milk, Mai Lâm ở Thành phố Hà Nội

Đi đến Hải Tiến Milk, Mai Lâm trong Thành phố Hà Nội chưa bao giờ dễ dàng hơn. Sử dụng BusMap để nhận hướng dẫn chi tiết từng bước khi bạn đi từ vị trí hiện tại của bạn hoặc từ một điểm tham quan hàng đầu hoặc bất kỳ ga trung chuyển công cộng chính nào.

Xem các tuyến đường chi tiết trên bản đồ, xem lịch trình xe buýt, thời gian đến bến và cảnh báo dịch vụ để bạn biết chính xác cách đi đến Hải Tiến Milk, Mai Lâm.

Khi đi đến Hải Tiến Milk, Mai Lâm, hãy sử dụng Hướng dẫn Trực tiếp của BusMap với Nhận thông báo để biết chính xác nơi đến và còn phải đi bộ bao xa, thời gian phải chờ xe của bạn và còn lại bao nhiêu điểm dừng nữa. BusMap sẽ cảnh báo bạn khi đã đến lúc phải xuống bến - không cần phải liên tục kiểm tra lại xem bến tiếp theo có phải của bạn không.

Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap