Làm sao để đến Trạm Nghiên Cứu Phát Triển Tài Nguyên Đất Nước Ven Biển, Trung Liệt ở Thành phố Hà Nội bằng Xe buýt?

Khởi hành
Kết thúc

Các tuyến xe buýt sau đây có tuyến đường đi qua gần Trạm Nghiên Cứu Phát Triển Tài Nguyên Đất Nước Ven Biển, Trung Liệt (Thành phố Hà Nội)

Trạm dừng Gò Đống Đa
Địa chỉ: Tây Sơn
Trạm dừng Trường Đại học Thuỷ Lợi
Địa chỉ: Đại học Thuỷ Lợi - 175 Tây Sơn (cột trước)
Trạm dừng Đại học Công Đoàn
Địa chỉ: 169 Tây Sơn
Trạm dừng 251 Chùa Bộc
Địa chỉ: 251 Chùa Bộc
Trạm dừng Đại học Thuỷ Lợi
Địa chỉ: 175 Tây Sơn (cột sau)
Trạm dừng Học Viện Ngân Hàng
Địa chỉ: Học Viện Ngân Hàng
Trạm dừng 290 Tây Sơn
Địa chỉ: 290 Tây Sơn
Trạm dừng 21 Chùa Bộc
Địa chỉ: 21 Chùa Bộc

Xe buýt đến Trạm Nghiên Cứu Phát Triển Tài Nguyên Đất Nước Ven Biển, Trung Liệt ở Thành phố Hà Nội

Đi đến Trạm Nghiên Cứu Phát Triển Tài Nguyên Đất Nước Ven Biển, Trung Liệt trong Thành phố Hà Nội chưa bao giờ dễ dàng hơn. Sử dụng BusMap để nhận hướng dẫn chi tiết từng bước khi bạn đi từ vị trí hiện tại của bạn hoặc từ một điểm tham quan hàng đầu hoặc bất kỳ ga trung chuyển công cộng chính nào.

Xem các tuyến đường chi tiết trên bản đồ, xem lịch trình xe buýt, thời gian đến bến và cảnh báo dịch vụ để bạn biết chính xác cách đi đến Trạm Nghiên Cứu Phát Triển Tài Nguyên Đất Nước Ven Biển, Trung Liệt.

Khi đi đến Trạm Nghiên Cứu Phát Triển Tài Nguyên Đất Nước Ven Biển, Trung Liệt, hãy sử dụng Hướng dẫn Trực tiếp của BusMap với Nhận thông báo để biết chính xác nơi đến và còn phải đi bộ bao xa, thời gian phải chờ xe của bạn và còn lại bao nhiêu điểm dừng nữa. BusMap sẽ cảnh báo bạn khi đã đến lúc phải xuống bến - không cần phải liên tục kiểm tra lại xem bến tiếp theo có phải của bạn không.

Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap